Opći uvjeti poslovanja


Zagreb-West d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama (Narodne novine 107/07) ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama. Zagreb-West d.o.o. upisan je u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pod brojem upisa 129/2009.

Agencija za nekretnine Zagreb West obvezuje se:

  • pažnjom dobrog privrednika tražiti priliku za sklapanje pravnog posla te na nju ukazati nalogodavcu
  • upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz predmetnoga posla
  • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznat
  • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na naknadu za posebne, unaprijed iskazane troškove
  • dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine
  • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo nad predmetnom nekretninom
  • čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu 
  • osigurati sve podatke potrebne za sastavljanje Predugovora i Ugovora
  • posredovati u pregovorima na zahtjev nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja Ugovora
  • omogućiti pregled nekretnina.